Zásady ochrany osobních údajů

 

Zásady o ochraně osobních údajů – PRIVACY POLICY

Toto oznámení upravuje ochranu osobních údajů při poskytnutí osobních údajů společnosti V.H.V. s.r.o., IČO: 40230678, se sídlem Žatec, Husova 3058, PSČ 438 01, vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod spisovou značkou C 1250 (dále jen „Společnost“) třetími osobami (odběrateli, dodavateli, uchazeči o zaměstnání), (dále jen „Oznámení“).

 

Jaké informace a jak jsou shromažďovány?

Shromažďujeme tyto osobní údaje o třetích osobách:

 • Fyzické osoby 
  1. Jméno a příjmení
  2. Adresa
  3. E-mail
  4. Telefonní kontakt
  5. Datum narození
 • Právnické osoby nebo podnikající osoby
  1. Název společnosti
  2. IČ a DIČ
  3. Sídlo společnosti
  4. Jméno a příjmení osoby oprávněné k jednání
  5. E-mail
  6. Telefonní kontakt

Shromažďujeme informace třetích osob, které sami Společnosti sdělují:

 • osobně na prodejnách Společnosti
 • e-mailem
 • písemně na adresu provozoven Společnosti

 

Za jakým účelem údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje zpracováváme z důvodu: 

 • plnění smlouvy
 • oprávněného zájmu
 • zákonné povinnosti
 • zajištění kvality poskytovaných služeb a dalších obchodních účelů Společnosti
 • informování uživatelů o produktech a službách Společnosti,
 • marketingových účelů Společnosti

Shromažďujeme, zpracováváme a uchováváme osobní údaje pouze ke stanovenému účelu a pouze v nezbytně nutném rozsahu pro naplnění tohoto účelu. Nikdy nezatajujeme účel, pro který je osobní údaj shromážděn a dále zpracováván.

Zpracováváme a uchováváme osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná k naplnění účelu jejich zpracovávání, nebo po dobu, na kterou subjekt údajů poskytnul souhlas se zpracováváním svých osobních údajů. Dodržujeme pravidla povinné archivace údajů.

Zpracováváme osobní údaje pouze na základě uděleného souhlasu třetích osob, s výjimkou zákonem předpokládaných situací, ve kterých se souhlas nevyžaduje. Zajišťujeme ochranu dat proti neoprávněnému nebo nahodilému přístupu, proti změně, zničení, ztrátě, neoprávněným přenosům, nebo jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití záznamů, které obsahují osobní údaje.

Jakmile pomine účel, pro který byly osobní údaje zpracovávány, nebo uplynula-li doba, na kterou byl poskytnut souhlas se zpracováním osobních údajů a po uplynutí skartačních lhůt, provedeme likvidaci osobních údajů.

Pokud by došlo k porušení zabezpečení osobních údajů a mělo by to za následek vysoké riziko pro práva a svobody třetích osob, oznámíme toto porušení bez zbytečného odkladu Vám, jakožto subjektu údajů.

 

Váš souhlas

Poskytnutím Vašich osobních údajů je vysloven souhlas s podmínkami jejich užívání, a s jejími zásadami ochrany osobních údajů. Jste oprávněni kdykoli svůj souhlas písemně odvolat na e-mailové adrese: asistent@vhv.cz nebo v sídle Společnosti. Odvoláním souhlasu Vám může být přerušeno poskytování služeb, které je s poskytnutím souhlasu přímo spojeno.

 

Vaše práva

Máte právo nás požádat o poskytnutí informace o zpracování svých osobních údajů. 

Máte právo, abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Máte právo, abychom bez zbytečného odkladu vymazali osobní údaje, které se Vás týkají, a my máme povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z důvodů stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů. 

Máte právo, abychom omezili zpracování osobních údajů, v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů. 

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, pokud jako Správce zpracováváme osobní údaje z následujících důvodů:

 • zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen Správce, 
 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Správce či třetí strany,
 • pro účely přímého marketingu,
 • pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely.

Máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, jež jste nám poskytl, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž bychom tomu bránili, a to v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů. 

Pokud zpracováváme osobní údaje založené na souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytnutém Vámi, máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat. 

Pokud se domníváte, že došlo k porušení právních předpisů v souvislosti s ochranou Vašich osobních údajů, máte právo podat stížnost u některého dozorového úřadu. Dozorovým úřadem je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Kontaktujte nás

Pokud máte dotazy týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů, kontaktujte nás pomocí níže uvedených kontaktních informací.

V.H.V. s.r.o.,
Husova 3058,
438 01 Žatec

e-mail: asistent@vhv.cz
tel.: +420 602 106 053

 

Na vašem soukromí nám záleží Používáme soubory cookie a podobné nástroje, které jsou nezbytné k tomu, abychom Vám umožnili nakupovat, vylepšovali Váš zážitek z nakupování a mohli poskytovat naše služby.
Více informací Méně informací